ПОВРЕДИ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛЦИИ
И ЕЛ. ТАБЛА

Нашите инфрачервени камери ни позволяват да видим места на загряване заради високо съпротивление, дълго преди веригата да се загрее прекалено и доведе до авария.

Прегледа на електрически инсталации с инфрачервена камера включва проводници, прекъсвачи, контакти, предпазители и други връзки, за да се установи прегряване. Добре е известно, че прегряването на електрическите компоненти дава предварителен сигнал за предстоящ проблем. Проблемите в електрозахранването могат да доведат до значителни материални щети, както и да застрашат човешки живот. Експлоатирането на инсталация, която име прегрели елементи консумира повече енергия и струва повече.

Научете истинското състояние на Вашата електрическа мрежа

Електрическите неизправности могат да се класифицират
както следва
:

Критични – повредата на този компонент ще има заначително въздействие, ще изисква високи разходи за ремонт и/или представлява заплаха за човек.

Тежки – повредата не надхвърля определен компонент и има минимално въздействие. Разходите за ремонт биха могли да са значителни.

Предупреждение – повредата е рутинна и ремонтът може да се направи бързо, лесно и на разумна цена с минимален труд и няколко дребни резервни части.Видно е прегряването на десния прекъсвач. При снимка отблизо се вижда, че клемите на двата крайни проводника са нагрети. Препоръката е да се затегнат клемите.Един от предпазителите е прегрял и може да доведе до късо съединение
или пожар.


 
 
  ЦЕНИ>> ЗАПИТВАНЕ>>