ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТАЛАЦИИ

Обследване на промишлени обекти с уреди за инфрачервена термография. Намаляваме разходи за експлоатация и поддръжка, риск от аварии, траваматизъм, престой и други загуби, чрез инспекция на съоръженията и системите в промишлени предприятия. Предмет на инспекция са сгради, ВиК, ОВ, електро инсталации, сървърни помещения, покриви и фасади, производствено оборудване, климатични системи, хладилно оборудване, басейни, резервоари и др.

Превантивна поддръжка за избягване на аварии и намаляване разходите за ескплоатация. Ранно откриване на проблеми сързани с:

• Електрически табла и разпределителни мрежи - прегряване на свръзките заради лош контакт
• Фотоволтаични системи
• Загуби на топлина или студ от нарушена топлоизолация
• Производствено оборудване - прегряване на двигатели, транспортни ленти, валове, нагреватели, платки, вентилатори
• Сървърни помещения – прегряване на оборудване и загуба на студ от помещението
• ВиК – скрити и явни течове от вертикални и хоризонтални разводки в сградата и външни връзки и водопроводни отклонения
• Натрупвания и задръстване на тръбопроводи
• Комини
• Загуби от топлопроводи – вода, пара, газове
• Климатични инсталации – неправилно охлаждане, неработещи секции
• Хладилни инсталации – нарушени уплътнения и изолация, проблеми с компресори и радиатори
• Покриви – течове от плоски покриви, капандури
• Фасади – загуби на топлина, проблемеми с облицовка
• Басейни – течове и загуби на вода от битови и обществени басейни SPA центрове, фонтани и др.


Наши клиенти са:
• Промишлени предприятия
• Обществени сгради
• Търговски центрове и вериги


 
 
  ЦЕНИ>> ЗАПИТВАНЕ>>