ЗАГУБИ НА ТОПЛИНА ИЛИ СТУД

Инфрачервената термография е изключтелен метод за откриване на дефекти в топлоизолация като липсващи или неправилно поставени плоскости, ниско качество на материала,  качество на дюбелиране и др. Чрез термографския анализ е лесно да бъдат открити места където изтича или втича топъл или студен въздух. Същото се отнася за качеството на дограмата, вложения стъклопакет и уплътнението на отварящите се елементи.

Чрез заснемане на фасадата на сградата отвън, могат да бъдат определени жилищата, в които има включени радиатори за отопление.

Заснета е фасадата на панелен блок. Отвън ясно се виждат топлите петна от включени радиатори. Виден е ефектът от намаляване на топлинните загуби в резултат на поставяне на топлоизолация.


Влизане на студен въздух под первазите.


Изтичане на топъл въздух от входната врата.


Капандура, от която влиза студен въздух


Липсваща изолация на част от стената


Изтичане на топъл въздух от склад. Трябва да бъдат натегнати крепежните елементи за да се спре загубата на топлина.


Лошо поставена топлоизолация.


При определени условия е лесно да бъде
изобразено дюбелирането на топлоизолационните
платна от
EPS

 

 
 
  ЦЕНИ>> ЗАПИТВАНЕ>>